Created with Raphaël 2.1.0 13.09.2017 Atribuirea datei de depozit 02.10.2017 Examinarea preliminara 30.11.2017 Publicarea cererii 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 27.03.2018 Inregistrarea 31.07.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.08.2022 13.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1784
(15) Data inregistrării 27.03.2018
(18) Data de expirare 13.09.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0044
(22) Data de depozit 13.09.2017
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 30.11.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.04.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2018
(51) Clasificarea internatională 06-01
(54) Indicarea produsului Mobilă
(71) Solicitant ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor TODOROV Oleg, MD
(73) Titular ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19731
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  19732
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  19733
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  19734
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  19735
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  19736
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  19737
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image  19738
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image  19739
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image  19740
Fig. 2.5 - înregistrat

27.03.2018 Hotărârea de înregistrare
14.06.2018 Certificat de inregistrare
Up