Created with Raphaël 2.1.0 05.10.2017 Atribuirea datei de depozit 31.10.2017 Examinarea preliminara 31.12.2017 Publicarea cererii 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.04.2018 Inregistrarea 31.08.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.08.2022 05.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1786
(15) Data inregistrării 13.04.2018
(18) Data de expirare 05.10.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0045
(22) Data de depozit 05.10.2017
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.12.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2018
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19741
Fig. 1 - înregistrat

13.04.2018 Hotărârea de înregistrare
13.07.2018 Certificat de inregistrare
Up