Created with Raphaël 2.1.0 10.10.2017 Atribuirea datei de depozit 31.10.2017 Examinarea preliminara 31.12.2017 Publicarea cererii 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.06.2018 Inregistrarea 30.11.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.09.2020 10.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1796
(15) Data inregistrării 2018-06-05
(18) Data de expirare 2022-10-10
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0046
(22) Data de depozit 2017-10-10
(28) Numărul de desene si modele 3
(43) Data publicării cererii 2017-12-31
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 2018-07-31
(45) Data eliberării certificatului 2018-11-30
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Simboluri grafice
(71) Solicitant AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor SCORPAN Iulian, MD
(73) Titular AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 11035 din 2018-09-28
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului

Thumbnail image  19744
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19745
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  19746
Fig. 3 - înregistrat

05.06.2018 Hotărârea de înregistrare
12.10.2018 Certificat de inregistrare
Up