Created with Raphaël 2.1.0 10.11.2017 Atribuirea datei de depozit 05.12.2017 Examinarea preliminara 31.03.2018 Publicarea cererii 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 23.08.2018 Inregistrarea 31.12.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.08.2022 10.11.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1798
(15) Data inregistrării 23.08.2018
(18) Data de expirare 10.11.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0050
(22) Data de depozit 10.11.2017
(28) Numărul de desene si modele 1
(30) Date referitoare la prioritate 2017502318 19.05.2017 RU
(43) Data publicării cererii 31.03.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.09.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.12.2018
(51) Clasificarea internatională 09-02
(54) Indicarea produsului Canistră
(71) Solicitant PUBLIC JOINT STOCK COMPANY OIL COMPANY LUKOIL, RU
Sretensky boulevard, 11, Moscow, 101000, Federaţia Rusă
(72) Autor IVASHKIN Sergey, RU
(73) Titular PUBLIC JOINT STOCK COMPANY OIL COMPANY LUKOIL, RU
Sretensky boulevard, 11, Moscow, 101000, Federaţia Rusă
(74) Mandatar autorizat MÎNDÎCANU Emil, mandatar autorizat, „FS PATENT” S.R.L.
Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19768
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  19769
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  19770
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  19771
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  19772
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  19773
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image  19774
Fig. 1.7 - înregistrat

23.08.2018 Hotărârea de înregistrare
09.11.2018 Certificat de inregistrare
Up