Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2017 Atribuirea datei de depozit 25.01.2018 Examinarea preliminara 28.02.2018 Publicarea cererii 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.06.2018 Inregistrarea 31.10.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.08.2022 Reinnoire 12.08.2022 29.11.2027 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1792
(15) Data inregistrării 21.06.2018
(18) Data de expirare 29.11.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0053
(22) Data de depozit 29.11.2017
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 28.02.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2018
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant ZERNOFF S.R.L, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. (of.) of. 1F, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular ZERNOFF S.R.L, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. (of.) of. 1F, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19778
Fig. 1 - înregistrat

21.06.2018 Hotărârea de înregistrare
08.09.2018 Certificat de inregistrare
Up