Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2017 Atribuirea datei de depozit 03.01.2018 Examinarea preliminara 31.03.2018 Publicarea cererii 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 16.10.2018 Inregistrarea 31.05.2019 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.08.2022 05.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1805
(15) Data inregistrării 16.10.2018
(18) Data de expirare 05.12.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0054
(22) Data de depozit 05.12.2017
(28) Numărul de desene si modele 4
4, 2 - inregistrate(1, 2), 2 - respinse(3, 4)
(43) Data publicării cererii 31.03.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2019
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii cu ornament
(71) Solicitant MORAR Aurel, MD
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66, bloc 1, ap. 12, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular MORAR Aurel, MD
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66, bloc 1, ap. 12, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat av. Iulian E. IORGA, mandatar autorizat, C.A. "IORGA IULIAN"
Şos. Hînceşti nr. 20, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19779
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19780
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  19781
Fig. 3 - respins


Thumbnail image  19782
Fig. 4 - respins

16.10.2018 Hotărâre de înregistrare (în parte)
16.04.2019 Certificat de inregistrare
Up