Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2017 Atribuirea datei de depozit 15.12.2017 Examinarea preliminara 31.01.2018 Publicarea cererii 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.06.2018 Inregistrarea 31.10.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.08.2022 15.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1793
(15) Data inregistrării 21.06.2018
(18) Data de expirare 15.12.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0055
(22) Data de depozit 15.12.2017
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.01.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2018
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19783
Fig. 1 - înregistrat

21.06.2018 Hotărârea de înregistrare
08.09.2018 Certificat de inregistrare
Up