Created with Raphaël 2.1.0 21.12.2017 Atribuirea datei de depozit 03.01.2018 Examinarea preliminara 31.03.2018 Publicarea cererii 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 19.09.2018 Inregistrarea 31.01.2019 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.08.2022 21.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1803
(15) Data inregistrării 19.09.2018
(18) Data de expirare 21.12.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0056
(22) Data de depozit 21.12.2017
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.03.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.10.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.01.2019
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19784
Fig. 1 - înregistrat

19.09.2018 Hotărârea de înregistrare
10.12.2018 Certificat de inregistrare
Up