Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2018 Atribuirea datei de depozit 20.02.2018 Examinarea preliminara 31.03.2018 Publicarea cererii 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 23.08.2018 Inregistrarea 31.12.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.07.2022 15.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1800
(15) Data inregistrării 23.08.2018
(18) Data de expirare 15.02.2023
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2018 0010
(22) Data de depozit 15.02.2018
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.03.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.09.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.12.2018
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19957
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  19958
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  19959
Fig. 1.3 - înregistrat

23.08.2018 Hotărârea de înregistrare
09.11.2018 Certificat de inregistrare
Up