DMI expirate/decăzute, aflate in perioada de graţie
Nr.Numărul certificatuluiDenumirea DMINumele şi adresa titularuluiData de expirare*
1 412 Embleme CEBOTARENCO Olga, MD Bd. Moscova nr. 13, bloc 3, ap. 90, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova GOREMÎCHINA Olga, MD Str. Matei Basarab nr. 10, bloc 2, ap. 34, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova ONILĂ Victoria, MD Bd. Moscova nr. 15, bloc 2, ap. 90, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 10.01.2017
2 408 Butelii ICS "SUVOROV VIN" S.R.L., MD Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 25.01.2017
3 992 Etichete STATINKO LIMITED, CY Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cipru 30.08.2016
4 1006 Caserole pentru produse alimentare HALKIN Vadym Anatoliyovych, UA Vul. Grushevskogo, 2, kv. 26, Khmelnitskiy, 29000, Ucraina 22.11.2016
5 995 Butelie EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 24.11.2016
6 1101 Caserole pentru produse alimentare HALKIN Vadym Anatoliyovych, UA Vul. Grushevskogo, 2, kv. 26, Khmelnitskiy, 29000, Ucraina 24.11.2016
7 1013 Ambalaj din polietilenă pentru pachete. PROVIDER - EXIM, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, MD Str. Chişinău nr. 1, MD-2089, Goianii Vechi, Chişinău, Republica Moldova 04.01.2017
8 1025 Recipiente din sticlă, ambalaje ORHEI-VIT S.A., MD Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica Moldova 02.02.2017
9 1033 Ambalaj de carton HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 02.02.2017
10 1029 Butelie ESMALDA S.R.L., MD Str. Columna nr. 108, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 12.02.2017
11 1017 Butelii THE COCA-COLA COMPANY, CORPORAŢIA STATULUI DELAWARE, US One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii 13.02.2017
12 1034 Ambalaje de carton HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 16.02.2017
Up