DMI în curs de expirare
Nr.Numărul certificatuluiDenumirea DMINumele și adresa titularuluiData de expirare*
1 1725 Recipient CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
21.03.2021
2 947 Seturi de mobilă, colţare, mese, scaune, dulapuri, canapele ANTURAJ NOU S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75/25, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
23.03.2021
3 36 Butelie de sticlă FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
26.03.2021
4 952 Cutie SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH
1800 VEVEY, Elveţia
27.03.2021
5 953 Cutii SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH
1800 VEVEY, Elveţia
27.03.2021
6 1730 Etichetă RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 A, MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
29.03.2021
7 1352 Mileuri CERNOLEVSCHI Zinaida, MD
MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti, Republica Moldova
11.04.2021
8 1726 Butelii EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
13.04.2021
9 944 Maşină de formare a elementelor de construcţie VLANIX-SM S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 15, MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
18.04.2021
10 938 Butelii THE COCA-COLA COMPANY, CORPORAŢIA STATULUI DELAWARE, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
21.04.2021
11 373 Butelii pentru băuturi alcoolice WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
02.05.2021
12 1372 Ambalaje UZUN Valentina, MD
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
03.05.2021
13 1734 Pachete MONICOL S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 19, ap. 37, MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
04.05.2021
14 1746 Etichetă MONICOL S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 19, ap. 37, MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
04.05.2021
15 1755 Simboluri grafice Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo Savuşchin product, BY
Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 224028, Belarus
06.05.2021
16 1737 Parte a buteliei PepsiCo, Inc., US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Statele Unite ale Americii
20.05.2021
17 1738 Parte a buteliei PepsiCo, Inc., US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Statele Unite ale Americii
20.05.2021
18 1756 Cutii, imagini grafice pentru cutii ROTARU Nina, MD
MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova
30.05.2021
19 1760 Produse de cofetărie ROTARU Nina, MD
MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova
31.05.2021
20 1735 Elemente pentru gard, garduri ZDROBĂU Vladislav, MD
Str. Vînătorilor nr. 16, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
09.06.2021
21 1754 Echipament de distribuire a berii şi cvasului CHIRCA Pavel, MD
MD-5945, Răuţel, Făleşti, Republica Moldova
TROPOŢEL Andrei, MD
Str. M. Viteazul, nr. 34, ap. 5, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
17.06.2021
22 1378 Monumente funerare EROHIN Ruslan, MD
Str. Ginta Latină nr. 5, bloc B, ap. 54, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
23.06.2021
23 1740 Mobilă ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
28.06.2021
24 1741 Cutii pentru ceai din plante DOCTOR - FARM, S.R.L., MD
Str. Nicolae H.Costin nr. 57, ap. 170, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
28.06.2021
25 1747 Imagini grafice pentru etichete OTCRÎTOE ACŢIONERNOE OBŞCESTVO SAVUŞCHIN PRODUCT, BY
Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 224028, Belarus
12.07.2021
26 969 Butelii decorative CABIGRUP S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
14.07.2021
27 1742 Jucărie ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ CENTRUL NAŢIONAL DE PREVENIRE A ABUZULUI FAŢĂ DE COPII, MD
Str. Ion Creangă nr. 1/2, bir. 12, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
15.07.2021
28 510 Butelie ICS "SUVOROV VIN" S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
27.07.2021
29 1757 Etichete pentru ţigări ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
29.07.2021
30 1820 Automobil FCA ITALY S.P.A., IT
Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO, Italia
29.07.2021
31 1821 Machetă de automobil la scară redusă FCA ITALY S.P.A., IT
Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO, Italia
29.07.2021
32 1748 Blocuri de construcţie UNCU Valeriu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 105 A, ap. 6, MD-3702, Străşeni, Republica Moldova
02.08.2021
33 1743 Sobă NICOLAESCU Constantin, MD
Str. Valeriu Cupcea nr. 40/1, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
04.08.2021
34 974 Etichetă ÎCS "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD
Str. Columna, 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
07.08.2021
35 1385 Automobil CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO., LTD. , CN
No. 61-1 Jinqiao Road, Shapingba District, Chongqing , China
10.08.2021
36 1745 Sticlă PET TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
19.08.2021
37 1380 Butelii RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
24.08.2021
38 388 Butelie WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
30.08.2021
39 984 Etichete RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
04.09.2021
Up