DMI in perioada de grație
Nr.Numărul certificatuluiDenumirea DMINumele și adresa titularuluiData de expirare*
1 1595 Seturi de etichete, etichetă DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
03.09.2023
2 1573 Seturi de etichete DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
03.09.2023
3 1574 Etichete DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
03.09.2023
4 522 Butelie MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
24.09.2023
5 1555 Mobilă capitonată CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
25.09.2023
6 590 Butelie "WINE-TRADEMARKS" S.R.L., MD
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
21.10.2023
7 1569 Încălţăminte, talpă BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
23.10.2023
8 588 Butelii "WINE-TRADEMARKS" S.R.L., MD
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
28.10.2023
9 1178 Butelie PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "INDUSTRIALNI TA DYSTRYBUTSIYNI SYSTEMY", UA
13-15, vulytsya Bolsunovs'ka, Kyiv, 01014, Ucraina
12.12.2023
10 1180 Dop PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE, UA
Vul. Vasylia Stusa bud. 6, m. Zaporizhzhia, 69076, Ucraina
23.12.2023
11 178 Butelii "WINE INTERNATIONAL PROJECT" S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
24.12.2023
12 1587 Seturi de etichete DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
27.12.2023
13 1589 Încălţăminte, talpă BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
13.01.2024
14 1183 Mileuri CERNOLEVSCHI Zinaida, MD
MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti, Republica Moldova
22.01.2024
15 185 Încălţăminte BECHER Valeriu, MD
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
25.01.2024
16 1190 Embleme NICULINA - PRIM S.R.L., MD
Str. Mircea cel Bătrîn nr. 44, bloc 1, ap. 37-A, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
12.02.2024
17 1627 Monumente funerare şi elemente de monumente funerare GÎNCOTA Grigore, MD
MD-6813, Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova
18.02.2024
18 1257 Simbol grafic pentru marcarea produselor de cofetărie MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii
19.02.2024
Up