DMI in perioada de grație
Nr.Numărul certificatuluiDenumirea DMINumele și adresa titularuluiData de expirare*
1 1499 Mobilier publicitar pentru comercializarea taloanelor şi cartelelor de benzină JULEA Sergiu, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
28.09.2022
2 1457 Pat - divan ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
02.10.2022
3 1468 Etichete Grupa Maspex Sp. z o. o. Sp. k., PL
Ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polonia
30.10.2022
4 1462 Butelie BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
13.11.2022
5 1463 Butelie BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
13.11.2022
6 500 Butelie ROMĂNEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romaneşti, Străşeni, Republica Moldova
15.11.2022
7 1456 Încălţăminte BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
05.12.2022
8 1241 Pachet pentru ambalarea ţigaretelor BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED, GB
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, Regatul Unit
12.12.2022
9 127 Butelii pentru produse alcoolice WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
06.02.2023
10 544 Butelie "DEVELOPMENT-GROUP" S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Industrială, 40, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
10.02.2023
11 1521 Etichete COMPANIA LACTALIS - ALBA S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Industrială nr. 10, MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova
11.02.2023
12 1167 Cartuş demontabil pentru purificarea apei în condiţii casnice GALUPA Dumitru, MD
Str. Studenţilor nr. 9, bloc 20, ap. 41, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
27.02.2023
13 1517 Ambalaj pentru produse alimentare ART GRUP BRIVET S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
28.02.2023
14 1488 Butelie ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
15.03.2023
15 1119 Havuz MILEŞTII MICI, ÎNTREPRINDERE DE STAT, COMBINAT DE VINURI DE CALITATE , MD
MD-6819, Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, Republica Moldova
18.03.2023
16 177 Butelie BABII Eugenia, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/2, ap. 1, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
24.03.2023
Up