Lista titularilor care au DMI in curs de expirare
Nr.TitularNumărul de DMI
1 AGROVIN BULBOACA S.A., MD
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
1
2 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
3 ALMAIAN, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
2
4 ARTMET S. A., MD
Str. Feredeului nr. 12, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
1
5 BECHER Valeriu, MD
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
1
6 BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
1
7 BIO COUNTRY S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 75, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
1
8 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.151, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
1
9 CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
1
10 EURO-ALCO S.R.L. întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
1
11 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
12 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
13 IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
2
14 KAVPEN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica Moldova
2
15 LAFARGE, FR
61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, Franţa
1
16 MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii
2
17 MAZUR Remus, MD
Bd. Cuza - Vodă nr. 9, bloc 2, ap. 28, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
1
18 MOLDAVCHII STANDART S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, FABRICĂ DE VINURI ŞI DIVINURI, MD
Str. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
1
19 OBŞCESTVO S OGRANICENNOI OTVETSTVENNOSTIU "OMSKVINPROM", RU
Str. Krasnîi Puti, d. 63, 644043, Omsk, Federaţia Rusă
1
20 ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
1
21 OVTEBLIZ S.R.L., FIRMĂ, MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
1
22 RADU Valeriu, MD
Str. A. Gonţa nr. 3, MD-4901, Glodeni, Republica Moldova
BARANEŢCHII Alexandr, MD
Str. Pandurilor nr 14, ap. 56, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
1
23 RADU Valeriu, MD
Str. A. Gonţa nr. 3, MD-4901, Glodeni, Republica Moldova
BARANEŢCHII Alexandr, MD
Str. Pandurilor nr 14, ap. 56, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
1
24 RAZLOGA Rostislav, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
1
25 SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
2
26 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., JP
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japonia
4
27 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., JP
2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japonia
1
28 SULTAN Cristina, MD
Str. Albişoara nr. 76/ 6, ap. 128, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
1
29 SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
1
30 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., IL
5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, Israel
1
31 VARDA S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 18, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
1
32 ZOLOTOI AIST S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, FABRICĂ DE VINURI ŞI CONIACURI, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
2
33 ÎCS "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD
Str. Columna, 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
Up