Lista titularilor care au DMI in curs de expirare
Nr.TitularNumărul de DMI
1 "PROCOMERŢ-C.A.G." S.R.L., MD
str. Alexandru cel Bun, 85, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
2
2 "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD
Str. Columna, 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
3 AGARCOV Alexandr, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi, Republica Moldova
AGARCOVA Natalia, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi, Republica Moldova
2
4 AGARCOV Alexandr, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi, Republica Moldova
AGARCOVA Natalia, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi, Republica Moldova
2
5 AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
1
6 CERNOLEVSCHI Zinaida, MD
MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti, Republica Moldova
1
7 EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
1
8 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
9 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
3
10 FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr.39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
11 GRAPE VALLEY, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-IRLANDEZĂ, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
1
12 HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistriei 16, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
2
13 IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
2
14 INVINTORG S.R.L., MD
Str. Cozeriuca nr. 20, MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
2
15 MIGDAL-P S.A., MD
Str. Piaţa Veche nr. 4, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
1
16 MILGROM Moisei, MD
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
1
17 OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "MASLOEKSTRAKTSIONNIY ZAVOD YUG RUSI", RU
Tolstogo sq., 8, Rostov-on-Don, 344037, Federaţia Rusă
1
18 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
1
19 SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
1
20 SOCIETATEA COMERCIALĂ "TOMAI-VINEX" S.A., MD
Str. Ferapontievscaia, 1, MD-3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, Republica Moldova
1
21 TIAXIM GRUP S.R.L., MD
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
1
22 UZUN Valentina, MD
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
1
23 VESELTIS S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
1
24 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
1
Up