Lista titularilor care au DMI in curs de expirare
Nr.TitularNumărul de DMI
1 "DEVELOPMENT-GROUP" S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD Str. Industrială, 40, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 1
2 "MOSCOW-EFES BREWERY", JOINT STOCK COMPANY, RU Str. Podoliskih kursantov 15 B, 117546, Moscova, Federaţia Rusă 1
3 AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 1
4 BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED, GB Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, Regatul Unit 1
5 EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 1
6 IMPERIAL VIN S.A., MD MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 2
7 MARBET SPOLKA Z O.O., PL Ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala, Polonia 3
8 MUDREA Andrei, MD Str. Gheorghe Asachi nr. 30, ap. 4, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 1
9 NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT, LI Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Sdadtle 31, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 1
10 ROMĂNEŞTI S.A., MD MD-3728, Romaneşti, Străşeni, Republica Moldova 1
11 SC SENSIBLU S.R.L., RO Str. Ciobanului nr. 133, Mogoşoaia, jud. Ilfov, România 1
12 UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ., MD Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 1
13 VISMOS S.A., COMBINAT DE VINURI SPUMANTE ŞI DE MARCĂ, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 1
14 ZOLOTOI AIST S.R.L. ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, FABRICĂ DE VINURI ŞI CONIACURI, MD Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 1
15 Î.M. "UNITED WINE COMPANY" S.R.L., MD Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 1
16 Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., MD Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 1
Up