Lista titularilor care au DMI in curs de expirare
Nr.TitularNumărul de DMI
1 "PROCOMERŢ-C.A.G." S.R.L., MD
str. Alexandru cel Bun, 85, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
2 ALMAIAN, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
2
3 AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
2
4 BASVINEX, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
1
5 BOGDANOVA Maria, MD
Str. Trifan Baltă nr. 2, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
1
6 BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
1
7 CERNOLEVSCHI Zinaida, MD
MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti, Republica Moldova
1
8 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
9 EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
1
10 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
11 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
12 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
13 FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr.39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
14 FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE "MAC-STRO" S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr.12, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
1
15 GRAPE VALLEY, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-IRLANDEZĂ, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
1
16 IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
3
17 LAFARGE, FR
2 Avenue du General de Gaulle, 92140 Clamart, Franţa
1
18 LAPMOL S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Uzinelor nr. 17, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
19 MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
1
20 ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
1
21 RADU Valeriu, MD
Str. A. Gonţa nr. 3, MD-4901, Glodeni, Republica Moldova
BARANEŢCHII Alexandr, MD
Str. Pandurilor nr 14, ap. 56, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
1
22 RADU Valeriu, MD
Str. A. Gonţa nr. 3, MD-4901, Glodeni, Republica Moldova
BARANEŢCHII Alexandr, MD
Str. Pandurilor nr 14, ap. 56, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
1
23 SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
2
24 SOCIETATEA COMERCIALĂ "TOMAI-VINEX" S.A., MD
Str. Ferapontievscaia, 1, MD-3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, Republica Moldova
1
25 SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
1
26 SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
1
27 TOMAI-VINEX S.A., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
1
28 VESELTIS S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
1
29 VISMOS S.A., COMBINAT DE VINURI SPUMANTE ŞI DE MARCĂ, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
1
30 VLADOVLAD S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
1
31 ÎCS "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD
Str. Columna, 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
3
32 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ FABRICA DE VINURI "VINĂRIA-BARDAR" S.A., MD
Str. Uzinelor 3, s. Bardar, MD-6811, Ialoveni, Republica Moldova
1
Up