Lista mandatarilor care reprezinta titulari cu DMI in curs de expirare
Nr.Numele reprezentantuluiNumărul de DMI
1 CIUBUC Iulia, mandatar autorizat, "BraVeto-F" S.R.L. c/p 2130, MD-2051, mun. Chişinău, Republica Moldova 1
2 COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 1
3 CRASNOVA Nadejda, mandatar autorizat, Indeprin S.R.L Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 1
4 DEINEGO Tamara, mandatar autorizat Str. Kiev nr. 10, bloc 2, ap. 47, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 2
5 GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 7
6 LAZICOV Tatiana, mandatar autorizat, str. A. Puşkin nr. 33, ap. 73, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 5
7 LAŞCO Natalia, mandatar autorizat, FS Patent S.R.L., Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 134, Chişinău, Republica Moldova 2
8 PARASCA Dumitru, mandatar autorizat Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 1
9 SIMANENKOVA Tatiana, mandatar autorizat, Inventie-MDV S.A. Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 2
10 SOCOLOV Olga, mandatar autorizat, "INTELS-MDV" S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 2
11 SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 2
12 ULANOV Denis, mandatar autorizat, "Cabinetul avocatului Ulanov Denis" Str. Ciuflea 32 of. 1, MD - 2001, Chişinău, Republica Moldova 3
Up