Lista mandatarilor care reprezinta titulari cu DMI in curs de expirare
Nr.Numele reprezentantuluiNumărul de DMI
1 ANDRIEŞ Ludmila, mandatar autorizat, "Biroul BrevetMarcService" Str. M.Costin 5, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 1
2 BLIUC Victoria, mandatar autorizat Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap. 71, MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 1
3 CIUBUC Iulia, mandatar autorizat, "BraVeto-F" S.R.L. c/p 2130, MD-2051, mun. Chi?inău, Republica Moldova 1
4 COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 1
5 Carpov Tatiana, mandatar autorizat, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor 31/1-111, MD-2038, Chisinau, Republica Moldova 1
6 GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 4
7 Iorga Iulian, mandatar autorizat, IP Consult, grup de consultanta si avocatura Str-la Teatrului nr. 2/2, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 1
8 LAŞCO Natalia, mandatar autorizat, FS Patent S.R.L., Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 134, Chişinău, Republica Moldova 1
9 PARASCA Dumitru, mandatar autorizat Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 1
10 PRIDA Andrei, mandatar autorizat Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 1
11 SOCOLOVA Olga, mandatar autorizat, "INTELS-MDV" S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 4
12 STAŞCOV Eugen, mandatar autorizat, "INDEPRIN" S.R.L. Str. Petru Rareş nr. 18, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 1
13 SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 1
14 ULANOV Denis, mandatar autorizat, "Cabinetul avocatului Ulanov Denis" Str. Ciuflea 32 of. 1, MD - 2001, Chişinău, Republica Moldova 1
Up