Lista mandatarilor care reprezinta titulari cu DMI in curs de expirare
Nr.Numele reprezentantuluiNumărul de DMI
1 ANDRIEŞ Ludmila, mandatar autorizat, "Biroul BrevetMarcService"
Str. M.Costin 5, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
2
2 BODIUL Tatiana, mandatar autorizat
Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
2
3 CIUBUC Iulia, mandatar autorizat, "BraVeto-F" S.R.L.
Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
1
4 COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
1
5 DIDENCO Anastasia, mandatar autorizat,
Bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 48, MD-2001, Chisinau, Republica Moldova
1
6 GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
1
7 LAZICOV Tatiana, mandatar autorizat,
str. A. Puşkin nr. 33, ap. 73, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
1
8 LAŞCO Natalia, mandatar autorizat, FS Patent S.R.L.,
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 134, Chişinău, Republica Moldova
2
9 SIMANENKOVA Tatiana, mandatar autorizat, "Inventie-MDV" S.A.
Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chi?in?u, Republica Moldova
2
10 SKIDAN Natalia, mandatar autorizat, "Inventie-MDV" S.A.
Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
1
11 SOCOLOV Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chi?in?u, Republica Moldova
1
12 SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chi?in?u, Republica Moldova
4
13 SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
4
Up