Lista mandatarilor care reprezinta titulari cu DMI in curs de expirare
Nr.Numele reprezentantuluiNumărul de DMI
1 CIUBUC Iulia, mandatar autorizat, "BraVeto-F" S.R.L. Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chi?inău, Republica Moldova 1
2 COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 1
3 CRASNOVA Nadejda, mandatar autorizat, Indeprin S.R.L Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 2
4 GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 6
5 LAŞCO Natalia, mandatar autorizat, FS Patent S.R.L., Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 134, Chişinău, Republica Moldova 1
6 SIMANENKOVA Tatiana, mandatar autorizat, Inventie-MDV S.A. Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 3
7 SOCOLOV Olga, mandatar autorizat, "INTELS-MDV" S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 1
8 SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, Intels-MDV Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 3
9 SOKOLOVA Sofia, mandatar autorizat, INTELS-MDV S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 1
10 SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 1
11 ULANOV Denis, mandatar autorizat, "Cabinetul avocatului Ulanov Denis" Str. Ciuflea 32 of. 1, MD - 2001, Chişinău, Republica Moldova 2
12 ŞCERBANIUC Sergiu, mandatar autorizat, "INTELSTART" S.R.L. Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldov 2
Up