Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2000 0008 Nr. de intrare 285
(22) Data de depozit 23.02.2000 Data de intrare 20.10.2000
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 1
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR PÎNZARI Pavel, MD
(54) Indicarea produsului Emblemă
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 11-05
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE