Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2002 0129 Nr. de intrare 608
(22) Data de depozit 15.11.2002 Data de intrare 10.07.2003
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 1
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni, , Republica Moldova
(72) AUTOR SÎRGHI Constantin, MD
(54) Indicarea produsului Butelie
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 09-01
(74) Reprezentant SOCOLOVA Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă SOCOLOVA Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE