Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2010 0098 Nr. de intrare 1599
(22) Data de depozit 07.12.2010 Data de intrare 15.06.2011
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 3
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(72) AUTOR
(54) Indicarea produsului Etichete
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 19-08
(74) Reprezentant COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE