Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2012 0078 Nr. de intrare 1768
(22) Data de depozit 08.08.2012 Data de intrare 27.02.2014
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 2
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR
(54) Indicarea produsului Motive decorative pentru ambalaje
(57) Culorile revendicate modelul 1 - albastru, verde de diferite nuanţe, oranj de diferite nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, negru, roşu, alb, sur; modelul 2 - verde de diferite nuanţe, roşu, bordo, albastru de diferite nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, negru, alb, sur, galben, oranj.
(51) Clasificarea Locarno 19-08
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE