Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2013 0049 Nr. de intrare 1858
(22) Data de depozit 23.05.2013 Data de intrare 30.04.2014
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 1
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(72) AUTOR BAEV Evghenii, RU
(54) Indicarea produsului Butelie
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 09-01
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE