Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2016 0057 Nr. de intrare 2172
(22) Data de depozit 02.11.2016 Data de intrare 22.12.2017
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 4
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR OLEINICENCO Leonid, MD
(54) Indicarea produsului Embleme
(57) Culorile revendicate modelul 1 - alb, albastru de diferite nuanţe, galben, roşu; modelul 3 - alb, albastru de diferite nuanţe, galben, roşu.
(51) Clasificarea Locarno 11-05
(74) Reprezentant ?CERBAN Pavel, mandatar autorizat,
Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chi?in?u, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă ?CERBAN Pavel, mandatar autorizat,
Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chi?in?u, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE