Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2017 0046 Nr. de intrare 2226
(22) Data de depozit 10.10.2017 Data de intrare 05.06.2018
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 3
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR SCORPAN Iulian, MD
(54) Indicarea produsului Simboluri grafice
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 32-00
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE