Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2017 0054 Nr. de intrare 2234
(22) Data de depozit 05.12.2017 Data de intrare 16.10.2018
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 4
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT MORAR Aurel, MD
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66, bloc 1, ap. 12, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR
(54) Indicarea produsului Butelii cu ornament
(57) Culorile revendicate modelul 1 - alb, negru, galben de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, violet, cafeniu; modelul 2 - alb, negru, galben de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, violet de diferite nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe; modelul 3 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, sur, cafeniu de diferite nuanţe, verde; modelul 4 - alb, negru, verde, galben de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe.
(51) Clasificarea Locarno 09-01
(74) Reprezentant av. Iulian E. IORGA, mandatar autorizat, C.A. "IORGA IULIAN"
Şos. Hînceşti nr. 20, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă av. Iulian E. IORGA, mandatar autorizat, C.A. "IORGA IULIAN"
Şos. Hînceşti nr. 20, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE