Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2018 0010 Nr. de intrare 2246
(22) Data de depozit 15.02.2018 Data de intrare 23.08.2018
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 1
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR
(54) Indicarea produsului Butelie
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 09-01
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE