Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 251 (21) Nr. de depozit f 2000 0008
(15) Data înregistrării 20.10.2000 (22) Data de depozit 23.02.2000
(18) Valabilitate 23.02.2020 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 13.06.2001 (43) Publicarea cererii
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 30.11.2000
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.07.2001
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.151, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR PÎNZARI Pavel, MD
(71) SOLICITANT CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Emblemă
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 11-05
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)23.02.2010
2/2005
(18)23.02.2015
2/2010
(18)23.02.2020
9/2015
(18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  1318
Fig. 1 - înregistrat