Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 500 (21) Nr. de depozit f 2002 0129
(15) Data înregistrării 10.07.2003 (22) Data de depozit 15.11.2002
(18) Valabilitate 15.11.2022 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 16.03.2004 (43) Publicarea cererii
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.08.2003
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 30.04.2004
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR ROMĂNEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romaneşti, Străşeni, Republica Moldova
(72) AUTOR SÎRGHI Constantin, MD
(71) SOLICITANT ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni, , Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Butelie
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 09-01
(74) Reprezentant SOCOLOVA Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă SOCOLOVA Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)15.11.2012
1/2008
(18)15.11.2017
4/2013
(18)15.11.2022
12/2017
(18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  2927
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  2928
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  2929
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  2930
Fig. 1.4 - înregistrat