Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1119 (21) Nr. de depozit f 2008 0023
(15) Data înregistrării 16.03.2009 (22) Data de depozit 18.03.2008
(18) Valabilitate 18.03.2028 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 26.06.2009 (43) Publicarea cererii 31.08.2008
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 30.04.2009
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.07.2009
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR MILEŞTII MICI, ÎNTREPRINDERE DE STAT, COMBINAT DE VINURI DE CALITATE , MD
MD-6819, Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, Republica Moldova
(72) AUTOR MACIUCA Mihail, MD
HACEATUREAN Rafic, MD
(71) SOLICITANT MILEŞTII MICI, ÎNTREPRINDERE DE STAT, COMBINAT DE VINURI DE CALITATE, MD
MD- 6819, Mileştii Mici, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Havuz
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 23-01
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)18.03.2018
5/2013
(18)18.03.2023
5/2018
(18)18.03.2028
7/2023
(18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  7285
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  7286
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  7287
Fig. 1.3 - înregistrat