Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1333 (21) Nr. de depozit f 2010 0098
(15) Data înregistrării 15.06.2011 (22) Data de depozit 07.12.2010
(18) Valabilitate 07.12.2020 (28) Numărul de DMI depuse 3
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 3
(45) Eliberarea certificatului 13.09.2011 (43) Publicarea cererii 28.02.2011
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.07.2011
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.10.2011
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(72) AUTOR
(71) SOLICITANT RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Etichete
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 19-08
(74) Reprezentant COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)07.12.2020
12/2015
(18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  9234
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  9235
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  9236
Fig. 3 - înregistrat