Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1499 (21) Nr. de depozit f 2012 0094
(15) Data înregistrării 16.10.2013 (22) Data de depozit 28.09.2012
(18) Valabilitate 28.09.2022 (28) Numărul de DMI depuse 5
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 5
(45) Eliberarea certificatului 10.02.2014 (43) Publicarea cererii 30.06.2013
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 30.11.2013
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.03.2014
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR JULEA Sergiu, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR JULEA Sergiu, MD
(71) SOLICITANT JULEA Sergiu, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Mobilier publicitar pentru comercializarea taloanelor şi cartelelor de benzină
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 06-03; 20-03
(74) Reprezentant SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)28.09.2022
8/2017
(18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  13009
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  13010
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  13011
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  13012
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image  13013
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image  13014
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image  13015
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image  13016
Fig. 4.2 - înregistrat