Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1456 (21) Nr. de depozit f 2012 0113
(15) Data înregistrării 24.06.2013 (22) Data de depozit 05.12.2012
(18) Valabilitate 05.12.2022 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 11.09.2013 (43) Publicarea cererii 28.02.2013
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.07.2013
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.10.2013
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(72) AUTOR BECHER Valeriu, MD
(71) SOLICITANT BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Încălţăminte
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 02-04
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)05.12.2022
1/2018
(18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  13282
Fig. 1 - înregistrat