Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1545 (21) Nr. de depozit f 2013 0049
(15) Data înregistrării 30.04.2014 (22) Data de depozit 23.05.2013
(18) Valabilitate 23.05.2023 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 04.07.2014 (43) Publicarea cererii 30.09.2013
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.05.2014
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.08.2014
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(72) AUTOR BAEV Evghenii, RU
(71) SOLICITANT BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Butelie
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 09-01
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)23.05.2023
2/2019
(18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  14763
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  14764
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  14765
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  14766
Fig. 1.4 - înregistrat