Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1794 (21) Nr. de depozit f 2016 0057
(15) Data înregistrării 22.12.2017 (22) Data de depozit 02.11.2016
(18) Valabilitate 02.11.2021 (28) Numărul de DMI depuse 4
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 4
(45) Eliberarea certificatului 14.09.2018 (43) Publicarea cererii 31.07.2017
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.01.2018
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.10.2018
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR OLEINICENCO Leonid, MD
(71) SOLICITANT FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Embleme
(57) Culorile înregistrate modelul 1 - alb, albastru de diferite nuanţe, galben, roşu; modelul 2 - alb, albastru de diferite nuanţe, galben, roşu.
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 11-05
(74) Reprezentant ?CERBAN Pavel, mandatar autorizat,
Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chi?in?u, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă ?CERBAN Pavel, mandatar autorizat,
Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chi?in?u, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18) (18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  19174
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19175
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  19176
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  19177
Fig. 4 - înregistrat