Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1786 (21) Nr. de depozit f 2017 0045
(15) Data înregistrării 13.04.2018 (22) Data de depozit 05.10.2017
(18) Valabilitate 05.10.2022 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 13.07.2018 (43) Publicarea cererii 31.12.2017
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.05.2018
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.08.2018
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR ***
(71) SOLICITANT GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Etichetă
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 19-08
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18) (18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  19741
Fig. 1 - înregistrat