Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1796 (21) Nr. de depozit f 2017 0046
(15) Data înregistrării 05.06.2018 (22) Data de depozit 10.10.2017
(18) Valabilitate 10.10.2022 (28) Numărul de DMI depuse 3
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 3
(45) Eliberarea certificatului 12.10.2018 (43) Publicarea cererii 31.12.2017
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.07.2018
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 30.11.2018
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR SCORPAN Iulian, MD
(71) SOLICITANT AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Simboluri grafice
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 32-00
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18) (18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  19744
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19745
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  19746
Fig. 3 - înregistrat