Anterior | Inapoi la rezultate | Urmator                 Imprimare


Indicaţie geograficã.
Detalii pentru Numãrul înregistrãrii: IG-4

       
Numărul de ordine al înregistrării IG-4
Data înregistrării 2013-12-13
Numarul de depozit IG-001
Data de depozit 2012-02-07
Publicarea cererii neexaminate 8/2012
Publicarea indicaţiei geografice 1/2014
Denumirea IG ŞTEFAN VODĂ
Nr. depozitIG-001
Titularul(ii) dreptului de utilizare Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţia Geografică ŞTEFAN VODĂ, MD
Str. M. Stanciu nr. 17, MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
Deţinătorul(ii) dreptului de utilizare Conform informaţiei de la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Nr. 1S din 2016-04-26
VINĂRIA-PURCARI S.R.L, întreprindere mixtă
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica Moldova
Nr. 4S din 2016-07-26
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Nr. 5S din 2016-07-26
BOGATMOS S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 23, MD-7730, Taraclia, Căuşeni, Republica Moldova
Nr. 6S din 2016-07-26
BRAVO WINE S.R.L.
Str. Meşterul Stanciu 17, MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
Nr. 7S din 2016-07-26
BASARABIA LWIN INVEST S.R.L., întreprindere mixtă
Str. Karl Marx nr. 205, MD-6701, Basarabeasca, Republica Moldova
Nr. 8S din 2016-09-02
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
Nr. 9S din 2016-09-21
LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-SUA
Şos. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
Nr. 10S din 2016-10-19
CIMIŞLIA S.A., agrofirmă
Str. V. Alecsandri nr. 77, MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova
Nr. 11S din 2018-12-27
DOMENIILE SERTUS S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
Drept de utilizare revocat Conform informaţiei de la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Nr. 2S din 2016-05-17 - 2017-09-08
Ampelos S.R.L.
MD-4218, Crocmaz, Ştefan Vodă, Republica Moldova
Nr. 3S din 2016-05-17 - 2017-09-08
Et Cetera Wine S.R.L.
MD-4218, Crocmaz, Ştefan Vodă, Republica Moldova
Clasa/Produsul 33 vinuri.
Aria geografică delimitată Aria geografică pentru producerea vinurilor se întinde pe un teritoriu geografic delimitat, conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 105 din 10 iunie 2011, cu o suprafaţă de 10 mii ha şi cuprinde localităţile din raioanele Căuşeni, Cimişlia, Basarabeasca, Ştefan Vodă.

15.03.2013 Decizie de inregistrare IG
Up