Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-001 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
29.09.2011Depunerea cererii de inregistrare40EUR
29.09.2011Examinarea cererii de inregistrare200EUR
13.12.2013Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare450EUR