Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-003 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
17.05.2012Depunerea cererii de inregistrare40EUR
13.07.2012Examinarea cererii de inregistrare200EUR
08.10.2013Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare150EUR