Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-004 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
08.11.2012Depunerea cererii de inregistrare40EUR
08.11.2012Examinarea cererii de inregistrare200EUR
16.07.2013Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare300EUR
02.07.2020Eliberarea, la solicitare0,54EUR