Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-005 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
24.12.2015Depunerea cererii de inregistrare40EUR
24.12.2015Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare300EUR
24.12.2015Examinarea cererii de inregistrare200EUR