Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: DO-0017 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
15.04.2016Depunerea cererii de inregistrare40EUR
15.04.2016Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare300EUR
15.04.2016Examinarea cererii de inregistrare200EUR