For comments, suggestions

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2003 0035
(22)Data depozitului2003.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSTAVCIUC Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAVCIUC Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv manual de protecţie
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F41B 15/04 (2006.01); H04M 1/02 (2006.01); H04M 1/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 Data publicării hotărârii de respingere2008.01.31 
 Temeiulart. 7
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/Details.aspx?id=a%202003%200035