For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului132
(21)Numarul depozitului94-0181
(22)Data depozitului1994.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIVRIGA Tatiana, MD; BLEANDUR Olga, MD; CHIVRIGA Viorel, MD; DROZDOV Veaceslav, MD; MACARENCO Boris , MD; CEREPNEV Arcadii, MD; VATAMANIUC Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a unor forme de porumb cu un conşinut înalt de proteină
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.06.01
 Data decăderii din drepturi1998.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4866909/13, 1990.09.17, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1755407, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/94-0181