For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1996 Eliberarea brevetului (C2) 26.12.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.10.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului396
(21)Numarul depozitului95-0042
(22)Data depozitului1994.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurii , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Transformator de sudat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 38/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.26
 Data decăderii din drepturi1998.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4751805/07, 1989.10.23, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1772831, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/95-0042