For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1996 Eliberarea brevetului (C2) 26.12.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.08.2007 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului358
(21)Numarul depozitului95-0043
(22)Data depozitului1994.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKAPRALOV Anatoli, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Colectorul termic solar
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.12.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.26
 Data decăderii din drepturi1998.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4299807/24-06, 1987.08.18, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1474392, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/95-0043