For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.11.1996 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.1998 Publicarea cererii (A) 31.12.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.06.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2000 Eliberarea brevetului (C2) 25.07.2002 Valabil până la 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 25.07.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1383
(21)Numarul depozitului96-0313
(22)Data depozitului1996.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.11.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; TÂRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic tehnic al stării izolaţiei înfăşurării statorului maşinilor electrice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 31/02 (2006.01); H02H 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.07.25
 Data decăderii din drepturi2002.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/96-0313