For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1182
(21)Numarul depozitului98-0021
(22)Data depozitului1998.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.01.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOGOREANU Vasile, MD; CREŞCIUC Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dozator de nutreţuri pulverulente
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 11/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.01.23
 Data decăderii din drepturi2001.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/98-0021