For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.06.2002 Examinarea preliminară 25.02.2003 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea cererii (A) 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (C2) 04.06.2007 Valabil până la 31.08.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 06.12.2021 04.06.2022 Data expirării brevetului
Up
/Inventions/details/a 2002 0155/Brevet~Eliberare~a 2002 0155