For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.09.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.01.2005 Examinarea preliminară 31.03.2005 Publicarea cererii (A) 28.08.2006 Examinarea de fond 31.10.2006 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2003 0234
(22)Data depozitului2003.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.11.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; BÂRLĂDEANU Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; LUMER Inna, MD; POSTORONCA Sveatoslav, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de excitare şi stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu acţionare de la motorul eolian
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 7/00 (2006.01); H02P 9/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 Data retragerii2006.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2003 0234