For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.01.2007 Examinarea preliminara 20.03.2008 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea cererii (A) 31.08.2009 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2006 0281
(22)Data depozitului2006.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a hidrogenului cu consum redus de energie
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, CIOCÂRLAN Alexandru
 Data publicării hotărârii de respingere2009.08.31 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2006 0281