For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.05.2007 Examinarea preliminară 17.07.2008 Examinarea de fond 30.09.2008 Publicarea cererii (A) 31.12.2009 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2007 0025
(22)Data depozitului2007.02.02
 Data depunerii cererii de examinare:Cerere nu a fost depusa
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Generator electric pentru instalaţii energetice eoliene
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 35/06 (2006.01); H03B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data retragerii2009.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2007 0025