For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.04.2007 Examinarea preliminară 30.11.2008 Publicarea cererii (A) 18.02.2009 Examinarea de fond 31.01.2010 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2007 0026
(22)Data depozitului2007.02.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Transmisie mecanică pentru motoare eoliene
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data retragerii2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2007 0026